plac zabaw

Wszędzie tam, gdzie budowane są nowe osiedla bloków mieszkalnych, budowane są także place zabaw. Czy jednak wszystkie z nich spełniają odpowiednie normy i są bezpieczne do zabawy dla dzieci? Postanowiliśmy się temu przyjrzeć.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Na pewno nikt nie chciałby, żeby jego dzieci bawiły się w miejscu, gdzie jest niebezpiecznie. Dlatego też kontrole stanu technicznego placów zabaw są absolutną koniecznością. Te dzielą się w zasadzie na kilka rodzajów. Przede wszystkim mamy kontrolę dopuszczającą plac do użytku dzieci i w ogóle wchodzenia na jego teren. Jest ona właściwie zbieżna z odbiorem budowlanym. Później jednak, gdy sprzęt zużywa się, należy prowadzić kolejne czynności sprawdzające. Przede wszystkim mamy tutaj sprawdzanie doraźne, które wykonuje administrator lub właściciel terenu. Raz na kwartał musi być jednak wykonana nieco bardziej szczegółowa kontrola funkcjonalna, której zadaniem jest sprawdzenie, czy wszystkie urządzenia na placu zabaw są odpowiednio przymocowane, czy nie pojawiła się korozja osłabiająca punkty mocujące, czy ogólnie sprzęt nie został na tyle zużyty, że może zagrażać bezpieczeństwu bawiących się tam dzieci. Kontrolę tego typu również przeprowadza administrator.

Elementy kontrolne

Bardzo dobrze jest wtedy, gdy przed przeprowadzeniem czynności osoba odpowiedzialna za przegląd urządzeń przygotuje sobie specjalną listę sprawdzającą. Na niej powinny być spisane wszystkie czynności, jakie należy podczas kontroli przeprowadzić. Między innymi będzie to sprawdzenie czystości całego placu, sprawdzenie czy urządzenia takie jak zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele są przymocowane poprawnie do podłoża. Oprócz tego należy ogólnie ocenić stan nawierzchni. Najczęściej występuje tam trawa, żwir lub piasek. Nie może być żadnych zapadlisk, dziur w których dziecko mogłoby skręcić lub złamać sobie nogę. Nie bez znaczenia jest także sprawdzenie samego sprzętu pod względem istnienia jakichś uszkodzeń, choćby takich jak występowanie ostrych krawędzi, zbyt duże zużycie elementów ruchomych. Mogłoby do bowiem w dłuższej perspektywie doprowadzić do groźnego wypadku, a tego przecież chcemy właśnie uniknąć.

Jak możemy się przekonać, kontrola placu zabaw jest niezmiernie ważna, ponieważ zapewnia elementarne bezpieczeństwo dzieci, które będą z niego korzystać. Trzeba tu wziąć pod uwagę fakt, że istnieją różne etapy kontrolne, takie jak choćby wspomniana kontrola funkcjonalna, które muszą być przeprowadzane w określonych odstępach czasu (na przykład raz na trzy miesiące).