miłość

W życiu każdego związku partnerskiego prędzej czy później pojawiają się problemy i konflikty. Pierwsze miesiące nowego związku zazwyczaj są jak miesiąc miodowy – oplatane miłością i radością.

Jednak już na tym etapie potrafią pojawić się pierwsze oznaki złych relacji, które później mogą znacznie się spotęgować. Przeważnie problemy te najpierw są niewielkie, nie powodują zmartwień w związku i są niegroźne. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy narastają one do tego stopnia, że rozpoczynają się intensywne kłótnie, sceny patologiczne, a nawet rozmowy o końcu związku. Postaramy się przedstawić poszczególne fazy związku i problemy jakie się w nich spotyka oraz w jaki sposób psychoterapeuta może pomóc naprawić nasz związek.

Fazy rozwoju związku

Związek dzieli się na cztery fazy rozwoju. Już w pierwszej i drugiej fazie, gdzie teoretycznie związek jest najbardziej namiętny, mogą pojawić się pierwsze kłopoty. Związane są one bezpośrednio z zazdrością jednej ze stron związku – lub obojga partnerów. Zdarza się, że jedna ze stron nie potrafi zaakceptować życia towarzyskiego tej drugiej połówki. Chce z nią spędzać jak najwięcej czasu i nie potrafi pogodzić tego faktu. Wówczas pojawia się tutaj zazdrość i już na samym początku potrafi skutecznie zablokować dalszy rozwój związku partnerskiego.

Kolejna faza jest kluczowa. W trzeciej fazie związku pojawić się mogą najróżniejsze konflikty partnerskie wywołane na różnych płaszczyznach. Jest to faza, gdzie partnerzy decydują się na stały, bardziej formalny związek. Zaczynają funkcjonować w otoczeniu jako para, nabywają swój własny, specyficzny język komunikowania. Problemy mogą się pojawić przy podjęciu decyzji wspólnego zamieszkania i sformalizowania związku. Lokując się pod wspólnym dachem obie strony związku tak naprawdę zaczynają w pełni poznawać się nawzajem. Wówczas często prowadzi to do konfliktu z powodu zbyt różnego trybu życia i stylu bycia. Niekiedy jedna ze stron nie jest gotowa na wspólne zamieszkanie. Pod presją decyduje się na to jednak, co nasila kolejne konflikty. Pojawiają się one również w przypadku decyzji zawarcia związku małżeńskiego i pojawienia się dzieci.

W ostatniej, czwartej fazie zanika namiętność w związku. Pojawia się rutyna i nuda, pary nie potrafią już zaskakiwać się nawzajem. To właśnie tutaj pojawia się problem zdrady i zobojętnienia na sprawy drugiego partnera.

Zalety pomocy psychoterapeuty

Dobry psychoterapeuta potrafi skutecznie pomóc związkom na każdym etapie ich trwania. Przy zazdrości specjalista, razem z pacjentem, jest w stanie skutecznie zlokalizować źródło pojawiania się obaw odrębności drugiego partnera. W innym przypadku jest w stanie uświadomić osobie jej nieświadome motywy wyboru nadmiernie zazdrosnego partnera. W kolejnych fazach dobry psycholog potrafi skutecznie zmienić nastawienie jednej ze stron co do tworzenia wspólnego życia z tą drugą połówką. Psychoterapeuta potrafi także rozwiązać sprawę lęku przed małżeństwem. Są to bowiem obawy często wywołane przez nieudane związki rodziców danej osoby lub osób jej bliskich.

Sprawdź więcej na https://psychoterapia.plus/terapia-dla-par-wroclaw/