senior

Starość jest zjawiskiem ponadczasowym, dotyka każdego z nas, nie da się jej zapobiec. Od kilku lat obserwujemy gwałtowny proces starzenia się społeczeństwa, co spowodowane jest niżem demograficznym. Proces ten pociąga konsekwencje w postaci faktu, że coraz większa ilość seniorów potrzebuje opieki stałej, której nie mogą zapewnić domownicy.

Potrzeba stałej opieki seniora

Obecnie wciąż postępuje niż demograficzny, a tym samym nie zawsze senior ma zapewnioną opiekę w domu rodzinnym. Wzrasta więc zapotrzebowanie na umieszczenie starszej osoby w domach opieki. Są to placówki zarówno państwowe, jak i prywatne, w których opiekę spracują wykwalifikowane osoby. Pacjent znajduje się więc pod opieką lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, a nawet pedagogów.

W jaki sposób wybrać placówkę dla bliskiej osoby

Sytuacja, w której musimy umieścić bliską nam, starszą osobę w placówce jest trudnym wyzwaniem. Towarzyszy nam nie tylko ból rozstania, ale również fakt, że powinniśmy wybrać jak najlepszą opiekę, co także nie jest zadaniem prostym. Lokalizacja placówki w dużej mierze uzależniona jest od potrzeb bliskich. Istotne jest jednak to, że dom opieki musi posiadać nienaganną opinię, a także być pod stałą kontrolą. Prowadzona w domu opieka jest istotnym elementem, na jaki powinniśmy zwrócić uwagę. Poziom wykwalifikowania pielęgniarek, lekarzy oraz opiekunów musi być na jak najwyższym poziomie. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na atmosferę panującą w domach opieki.

Stała opieka dla seniora

Opieka dla seniora powinna być wybrana mając na uwadze nie tylko pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, ale również zaangażowanie. Kluczowym słowem jest tutaj „opieka senioralna”, która powinna być stała i troskliwa. Niezwykle ważny jest dostęp do lekarzy różnych specjalizacji, dzięki czemu pacjent może czuć się bezpiecznie.

Istotnym elementem jest nie tylko lokalizacja domu opieki, ale także jego wyposażenie. Pokój seniora powinien zapewniać mu poczucie komfortu i wygody. Pomimo, że domy opieki są na ogół wyposażone, to jednak nie ma przeciwwskazań, aby senior zabrał rzeczy własne, te które potrzebuje i do których odczuwa sentyment.

Dla wielu seniorów ważne jest to, aby ich nowy dom nie miał żadnych barier architektonicznych. Zbyt duża ilość schodów, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, czy też brak windy może utrudnić mu swobodne poruszanie się po obiekcie bądź też wokół niego.

Zadbajmy także o to, czy senior będzie miał dostęp do fachowych terapii zajęciowych, ciągłej opieki lekarskiej a przede wszystkim czy będzie otoczony pomocą i miłością.

Autorem artykułu był portal teleopieka.com.pl