ginekolog

Wskazaniem do cesarskiego cięcia może być choroba matki, nieprawidłowe ułożenie płodu oraz wszystkie potencjalne problemy, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia, zarówno mamy, jak i dziecka. Zdarza się, że jest jedyną szansą na przeprowadzenie porodu bez komplikacji. Wśród wskazań do cesarki można wyróżnić te planowane oraz pilne.

Cesarskie cięcie – na czym polega

Cesarskie cięcie, zwane również potocznie cesarką, jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na rozcięciu powłok brzusznych oraz macicy po to, by wyjąć dziecko z łona matki. Obecnie najczęściej linia cięcia biegnie poziomo, na granicy szyjki i trzonu macicy.

-Planowane cesarskie cięcie przeprowadza się w znieczuleniu zewnątrzoponowym bądź podpajęczynówkowym. Z kolei w trybie nieplanowanym, ostrym, operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym, pod narkozą – tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z Gabinetu Ginekologiczno-Położniczego w Białymstoku.

Planowe wskazania do cesarskiego cięcia

Elektywne cesarskie cięcie odbywa się w terminie, który został wcześniej ustalony. Jego powodem nie jest potrzeba natychmiastowej interwencji. Przed operacją przyszła mama musi zostać poddana szeregowi badań.

Do wskazań planowych należą:

  • Zagrażająca dystocja barkowa – to niebezpieczna sytuacja, w której istnieje ryzyko zablokowania się dziecka w kanale rodnym. Występuje wtedy, gdy mama jest drobna, a dziecko duże.
  • Nieprawidłowe ułożenie płodu – kiedy dziecko nie jest obrócone główką w dół,
  • Wskazania pozapołożnicze – należą do nich wada serca pacjentki lub jej duża wada wzroku.

Pilne wskazania

Cesarskie cięcie z pilnego wskazania należy wykonać wtedy, gdy występują czynniki potencjalnie zagrażające życiu dziecka i matki. Przed przeprowadzeniem operacji konieczne jest wykonanie badań.

Wśród wskazań pilnych należy wymienić:

  • Dystocję szyjkową – szyjka macicy nie rozwiera się w sposób prawidłowy, nie widać postępów porodu,
  • Niewłaściwe ułożenie główki płodu – np. wtedy, gdy główka dziecka jest odgięta lub ułożona jest w innych sposób, który uniemożliwia poród siłami natury,
  • Ciężki stan przedrzucawkowy – gdy następuje podniesienie się ciśnienia tętniczego krwi, stanowi zagrożenie dla matki i dziecka.