invitro

W latach 2013-2016 w Polsce obowiązywał rządowy program refundacji in vitro. Został on jednak wstrzymany 30 czerwca 2016 roku, za sprawą decyzji polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wiele miast, w tym Częstochowa czy Poznań, nadal refinansuje zabiegi in vitro dla wybranych par. Na czym polegał program i kto mógł wziąć w nim udział?

Wskazania do refundacji

O refundację zabiegu in vitro mogły starać się, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia:

  • pary, które przez 12 miesięcy przechodziły nieskuteczny proces leczenia niepłodności i mogą go udokumentować, przedstawiając stosowną dokumentację medyczną,
  • pary, które mają zdiagnozowaną bezwzględną przyczynę niepłodności,
  • pacjenci, którzy w wyniku zaplanowanego leczenia, w tym onkologicznego, mogą utracić płodność.

W programie refundacji zabiegów in vitro brały udział kliniki wybrane przez komisję rządową. Mogły one przyjmować tylko określoną liczbę zakwalifikowanych par, zgodnie z założonym budżetem. Jedną z nich była klinika InviMed.

Warunkiem przystąpienia do programu był fakt korzystania przez pacjentów z uprawnień do zdrowotnych świadczeń publicznych. Kobieta w dniu zgłoszenia nie mogła mieć ukończonego 40. roku życia. Wiek mężczyzny nie był ściśle określony.

Zapłodnienie in vitro w ramach programu Ministerstwa Zdrowia musiało być dokonywane z użyciem wyłącznie komórki jajowej pacjentki oraz nasienia pacjenta. Nie można było skorzystać przy tym z nasienia dawcy lub komórek jajowych dawczyni. Decyzję o włączeniu pary do programu in vitro podejmował lekarz, po ocenie dokumentacji medycznej.

Realizacja programu

W ramach programu refundacji in vitro każda z par, która się do niego zakwalifikowała, miała zapewnione sfinansowanie 3 cyklów in vitro, darmowe wizyty od momentu kwalifikacji i badania po kwalifikacji. Kobieta bezpłatnie brała udział w stymulacji hormonalnej i monitorowaniu cyklu . Refundacja dotyczyła procedury zabiegowej, transferu zarodków, w tym zamrożonych oraz kosztów przechowywania zarodków na czas trwania programu.

Pary odbywały wizyty rejestracyjne w wybranej klinice, podczas których mogły otrzymać wyczerpujące informacje o zasadach programu. Podczas pierwszej wizyty lekarz analizował dotychczasową dokumentację medyczną pary oraz szanse na zakwalifikowanie.