senior

Serce jest jednym z najważniejszych narządów w naszym organizmie. Jednak często dbamy o nie w niewystarczający sposób. Potwierdzają to statystyki, które wskazują na rosnącą liczbę zawałów w Polsce.

Kluczem do zapobiegania chorobom układu krążenia jest odpowiednia profilaktyka oraz leczenie.

Główną funkcją serca jest umożliwienie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Wraz z nią dostarcza ona tlen oraz substancje odżywcze do poszczególnych komórek organizmu. Na skutek oddziaływania szkodliwych czynników takich jak: palenie papierosów, stres, zła dieta czy brak ruchu dochodzi do chorób układu krążenia. Najpopularniejszymi z nich są niewydolność serca oraz choroby naczyniowe (na przykład wieńcowa). Na ich skutek może dojść do zawału mięśnia sercowego, co może być bezpośrednią przyczyną zgonu. W grupie szczególnego ryzyka znajdują się palacze papierosów oraz osoby zmagające się nadciśnieniem czy zbyt wysokim cholesterolem.

Nieobojętną rolę odgrywają tu również uwarunkowania genetyczne. W celu oceny stanu układu krążenia należy zasięgnąć konsultacji lekarza-kardiologa. W przypadku przewlekłych chorób serca bądź w stanie pozawałowym należy skorzystać z odpowiedniego leczenia farmakologicznego. Leki na serce wykorzystują powszechnie znane właściwości kwasu acetylosalicylowego. Wykazuje on zdolność do hamowania agregacji płytek krwi oraz blaszek miażdżycowych. Te zbawienne właściwości wykorzystano podczas opracowywania formuły leków na serce. Wśród nich należy wymienić popularny Acard, który jest stosowany zarówno w profilaktyce, jak również leczeniu powikłań pozawałowych. Kwas acetylosalicylowy wykazuje silne działanie przeciwzakrzepowe oraz zmniejsza ryzyko zawału. Związek ten zyskał aprobatę kardiologów na całym świecie.