usg

Ślinianki są gruczołami wydzielania zewnętrznego, odpowiedzialnymi za wytwarzanie śliny. Znajdują się w przedniej części układu pokarmowego. Powiększenie okolic ślinianek może wskazywać na szereg schorzeń. Wykonanie badania USG jest podstawową czynnością diagnostyczną, umożliwiającą wytyczenie kierunku postępowania medycznego.

Powiększenie ślinianek

Wśród gruczołów wydzielających ślinę wyróżnia się duże gruczoły, z ujściem w jamie ustnej oraz liczne małe gruczoły, umiejscowione w błonie śluzowej. Do dużych gruczołów zalicza się ślinianki przyuszne, podżuchwowe oraz podjęzykowe. Powiększenie okolic ślinianek może wskazywać na stany chorobowe – zapalenia, kamice, a nawet zmiany o charakterze nowotworowym.

Wskazujemy najczęściej występujące przyczyny powiększenia ślinianek. Po pierwsze: wirusowe zapalenie ślinianek – występuje w schorzeniu, nazywanym popularnie świnką. Objawami choroby są boleśnie powiększone ślinianki przyuszne. Pacjent odczuwa ból głowy, ma gorączkę, odczuwa ogólne rozbicie. Najczęściej zapalenie ślinianek dotyka dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ale może wystąpić również u osób w podeszłym wieku i jest skutkiem zakażenia bakteryjnego.

Po drugie:  Zespół Sjögrena – dotyczy chorób autoimmunologicznych, objawiający się między innymi powiększeniem ślinianek i uczuciem suchości w ustach.

Po trzecie: kamica ślinianek podżuchwowych – występuje wówczas, kiedy złogi kamienia doprowadzają do przytkania przewodu odprowadzającego ślinę. Pacjent odczuwa bolesność podczas spożywania posiłków.

Po czwarte: powiększenie okolic ślinianek przyusznych może wystąpić w wyniku łagodnych zmian nowotworowych. Choroba objawia się występowaniem niebolesnych guzów. Pojawienie się bólu, powiększenie się guza i odczuwalny niedowład mięśni twarzy, może wskazywać na guz złośliwy, najczęściej dotyczący okolic ślinianek podżuchwowych.

Kiedy wykonać USG okolic ślinianek?

Zaobserwowanie powiększenia gruczołów ślinowych oraz jakichkolwiek zmian, a także odczucie bolesności, suchości w jamie ustnej i wyczuwanie zmian podczas badania palpacyjnego, powinny skłonić do wykonania badania USG ślinianek.

Tym bardziej, że jest ono bezbolesne, całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne. Co więcej, można poddawać się ultrasonografii wielokrotnie, ponieważ nie powoduje ona żadnych skutków ubocznych. Badaniu temu mogą poddać się kobiety w ciąży, bez żadnych konsekwencji zdrowotnych. W wyniku przeprowadzonego badania USG lekarz diagnostyk uzyskuje obraz ślinianek i ich otoczenia. Fale ultradźwiękowe penetrują ciało, a  odbite impulsy tworzą obraz na monitorze komputera. Rozpoznanie stanu chorobowego umożliwia wytyczenie dalszej drogi postępowania medycznego. W przypadku wskazania potrzeby leczenia operacyjnego, USG ułatwia wskazanie obszaru operacji oraz jest pomocne w wykonaniu cienkoigłowej biopsji guzów.

Jak przebiega badanie USG ślinianek?

Pacjent nie musi specjalnie przygotować się do wykonania USG ślinianek. W przypadku mężczyzn wystarczy, by pacjent ogolił zarost twarzy. Na badanie należy zabrać posiadaną dokumentację medyczną. Diagnostyka USG trwa około 15-30 minut. Lekarz diagnostyk zapisuje dane osobowe pacjenta i przeprowadza z nim krótki wywiad. To na podstawie szczegółowej rozmowy poznaje rodzaj dolegliwości, na które uskarża się poddająca się badaniu USG osoba oraz zapoznaje się z historią jej choroby.

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej. Należy odsłonić część szyi. Następnie zostaje ona pokryta cienką warstwą żelu przewodzącego, po którym przesuwana jest głowica ultrasonograficzna. Lekarz bada wielkość ślinianek i węzłów chłonnych, echogeniczność miąższu oraz występowanie zmian ogniskowych. Na monitorze komputera pojawia się obraz badanego obszaru. Diagnosta na bieżąco interpretuje wynik badania, wysnuwa płynące z niego wnioski i wskazuje dalszą drogę leczenia oraz badania kontrolne. Pacjent otrzymuje wyniki badań i zdjęcie z drukarki.

Źródło: GabinetUSG.com.pl