lekarz

W usługach medycznych kontraktowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mamy do czynienia z takim pojęciem, jakim są wizyty domowe. Przysługują one każdemu, ale w ściśle określonych warunkach. Nie jest tak, że każdy w każdej sytuacji może zadzwonić do przychodni i zamówić wizytę lekarską. Stosowne przepisy bardzo szczegółowo precyzują sytuacje, w których jest to możliwe. Wizyty domowe odbywają się w określonych godzinach, w określonym czasie. Nie można zamówić ich w każdym momencie. W sytuacji nagłego zachorowania i sytuacji zagrażającej życiu należy zadzwonić po karetkę pogotowia ratunkowego Wizyty domowe lekarza odbywają się wedle harmonogramu ustalonego przez daną przychodnię. Istnieje jednak konieczność ich realizacji. Taki jest wymóg stawiany przez przepisy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sytuacje szczególne

Można tutaj mówić o pewnych sytuacjach szczególnych, w których należy się wizyta domowa. Mowa jest o nagłym zachorowaniu, o pogorszeniu się stanu zdrowia i jednocześnie też niemożności dotarcia do placówki świadczącej usługi medyczne. Usługi te dotyczą:

– podstawowej opieki medycznej,

– świadczeń rehabilitacyjnych,

– świadczeń specjalistycznych,

– opieki długoterminowej,

– świadczeń, które w nomenklaturze określane są mianem odrębnie kontraktowanych.

Gdy mamy do czynienia z ostrymi przypadkami zachorowań, gdy istnieje taka konieczność, wizyta domowa powinna odbywać się w dniu zgłoszenia. Jeśli natomiast mamy do czynienia z chorobami przewlekłymi, to wówczas indywidualnie ustala się termin wizyty domowej. Wizyta domowa  może być zamawiana osobiście, przez osobę reprezentującą osobę chorą lub też drogą telefoniczną. W ramach wizyt domowych pacjentom przysługują także świadczenia związane z wizytą pielęgniarki środowiskowej, położnej POZ oraz pielęgniarki środowiska wychowania i nauczania.

Wizyty domowe to świadczenia, które przysługują osobom chorym zarówno w zwykłe dni robocze, w okresie świątecznym, w dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach wieczornych oraz nocnych. Aby móc z nich w pełni świadomie korzystać, warto wiedzieć na ten temat więcej, warto jest zapoznać się z przysługującymi prawami. W sytuacji, gdy lekarz odmówi wizyty domowej, pacjentowi jak najbardziej przysługuje możliwość złożenia na niego skargi w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Na szczęście tenże element funkcjonuje w naszej rzeczywistości coraz bardziej sprawnie. Również pacjenci coraz chętniej korzystają z możliwości wizyty lekarza w swoim własnym domu. Jeśli mieszkasz w Warszawie możesz to zrobić tutaj: http://www.lekarzobok.pl/warszawa