dzieci

Jak nieść pomoc dzieciom? Możesz to robić na wiele sposobów, nie tylko przekazując darowiznę na konto fundacji, ale też organizując zbiórkę pieniężną, przekazując swój 1% podatku, a nawet zostając rodzicem w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.

Jak nieść pomoc dzieciom?

  • możesz przekazać 1% swojego podatku stowarzyszeniu lub fundacji pomagającej dzieciom
  • zamiast  przyjmować kwiaty w dniu ślubu, możesz zorganizować zbiórkę na rzecz wybranej fundacji niosącej pomoc dzieciom
  • robiąc zakupy, możesz wybierać produkty, z których dochód przeznaczany jest na cele fundacji
  • możesz wpłacić darowiznę na konto wybranej fundacji
  • możesz zorganizować zbiórkę na rzecz fundacji
  • możesz kupować świąteczne kartki, z których zysk przeznaczony jest na pomoc dzieciom

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga osieroconym dzieciom w 135 krajach świata, w Polsce działa od 1984 roku. Na osiedlach składających się z 12-14 domów przebywają dzieci wraz z opiekunami, którzy tworzą im zdrowe warunki do rozwoju i edukacji. Dzieci mogły utracić dom na skutek trudnej sytuacji materialnej rodziców, ich niezdolności do sprawowania opieki lub śmierci. Mogły doświadczyć przemocy, zaniedbania potrzeb, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych.

Jak zostać rodzicem w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce?

Opiekun, który staje się rodzicem zastępczym w jednej z czterech wiosek, powinien być gotowy do przeprowadzki i do opieki nad kilkoma wychowankami. Jego rolą jest stworzeniem im bezpiecznego, szczęśliwego domu. Kto może zostać rodzicem w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce? Zarówno małżeństwo jak i osoba samotna, osoby posiadające własne dzieci i bezdzietne. Wioski znajdują się w czterech lokalizacjach: w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach, Karlinie. Wystarczy średnie wykształcenie, ale bardzo ważne są umiejętności społeczne i predyspozycje psychiczne do wychowywania dzieci. Stowarzyszenie zapewnia rodzicom zastępczym szkolenie i kurs, po którym zdobywają uprawnienia do pełnienia tej roli.

Proces rekrutacji składa się z czterech etapów-wysłania zgłoszenia, rozmowy, testów psychologicznych i pracy z dziećmi. Pierwszym krokiem jest wysłanie CV, dzięki któremu można się upewnić, czy kandydat spełnia wymagania na rodzica zastępczego w Wioskach Dziecięcych. Następnie rodzic wypełnia ankietę, która pozwala go lepiej poznać oraz przekonać się, czy jest gotowy do zaangażowania w nową rolę. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, która odbywa się w warszawskim biurze fundacji. Kandydat przed podjęciem ostatecznej decyzji zapraszany jest do wioski.