dziecko

Obecnie przedszkole Montessori znajduje się w praktycznie każdym większym mieście. Wielu rodziców chce wdrożyć wyżej wspomniane zasady do swoich praktyk wychowawczych. Niestety nierzadko popełniają oni błędy wynikające z niedokładnego zrozumienia przesłania konkretnych nauk lub z ich częściowego zignorowania. Jakie z nich występują najczęściej?

1. Nadmierna swoboda

Jedną z kluczowych zasad stworzonych przez Marię Montessori jest swobodny wybór, rozumiany jako prawo dziecka do wykonywania tych działań, które chce, w dowolnym czasie, tempie i w dowolny sposób. W tym przypadku rodzice często popełniają błąd, odczytując tę regułę jako dawanie przyzwolenia dziecku na robienie wszystkiego, bez konieczności specjalnego interesowania się nim. W konsekwencji, późniejsze próby wyegzekwowania pewnych zachowań kończą się lekceważeniem. Przez takie podejście rodziców, dzieci często tracą do nich szacunek i zaczynają szukać innych autorytetów. Jak zatem należy rozumieć tę zasadę Montessori? Swobodny wybór dotyczy podejmowania się tych czynności, na które pozwala otoczenie wytworzone przez rodzica. Opiekunowie powinni zadbać o odpowiednie możliwości poznawcze, tak aby zapewniały one rozwój malucha i zaspokajały jego potrzeby.

2. Wyręczanie dziecka

Nauki stworzone przez Montessori w bardzo dużym stopniu kładą nacisk na wychowanie dziecka w duchu samodzielności. Wielu rodzicom trudno jest wdrożyć na stałe tę zasadę, przez co często wykazują się sprzecznym zachowaniem. Z jednej strony dają dziecku wolną rękę w wybieraniu czynności, którymi ma się zająć, z drugiej w sytuacjach z życia codziennego nadmiernie obsługują malucha, tym samym utrudniając mu stanie się niezależnym. Tymczasem, postępując zgodnie z naukami pedagog, dziecko powinno od najmłodszych lat uczyć się samodzielności w tak podstawowych kwestiach jak chodzenie, bieganie, ubieranie czy mycie się. Każde przedszkole Montessori wdraża w życie tę zasadę.

3. Brak granic i dyscypliny

Wielu rodzicom, którzy chcą wychowywać pociechę w duchu nauk Montessori wydaje się, iż stawianie granic i stosowanie dyscypliny mogą mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka, które powinno funkcjonować w myśl zasady swobodnego wyboru. Jest to duży błąd, gdyż granice pozwalają maluchowi na lepsze zrozumienie otaczającego go świata, a także dają mu poczucie stałości. Dyscyplina nie musi zaś oznaczać kar, krzyku i płaczu. Zgodnie z podejściem stosowanym przez Montessori, będzie to nauka odpowiednich zasad moralnych w duchu miłości i przy okazywaniu wzajemnego szacunku.

4. Brak konsekwencji

Często popełnianym błędem jest także wybiórcze stosowanie zasad stworzonych przez Montessori, co wynika z ich powierzchownego zrozumienia i wyłącznej chęci podążania za obowiązującymi trendami wychowawczymi. Zdarza się również, iż rodzice wymagają od dziecka określonego zachowania, samemu się do niego nie dostosowując. Takie podejście sprawia, iż maluch w wielu sytuacjach może być skonsternowany i z pewnością nie będzie traktować poważnie zasad, które opiekun chce mu przyswoić. Niezwykle istotne jest więc dogłębne zrozumienie przez rodzica nauk Montessori, aby później móc je przekazywać dziecku.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości Dwujęzycznego Prywatnego Przedszkola Montessori Elipsa z Poznania.