ciąża

Życie człowieka trwa średnio 75 lat – to długo i krótko. Krótko zważywszy na historię ludzkości. Długo zważywszy na nasze pragnienie życia i nasze etapy rozwoju licznie następujące po sobie. Oto etapy rozwoju płodowego oraz pozapłodowego człowieka.

Rozwój a wzrost

Życie ludzkie to jeden wielki rozwój. Z jednej strony rozwój fizyczny, a z drugiej strony rozwój psychiczny. Tak naprawdę nigdy nie stoimy w miejscu, wciąż się rozwijamy przeżywając metamorfozy. Rozwój to po porostu zmiany jakościowe w naszym organizmie. Ale rozwój idzie w parze ze wzrostem. Wzrost to z kolei zmiany ilościowe w naszym organizmie. Tak więc na przykład to, że zaczynamy dojrzewać, nazywa się rozwojem, ale że rośniemy nazywamy wzrostem. Rozwój trwa całe życie, wzrost tylko przez jego początkową część. Skupmy się jednak na rozwoju i jego etapach. Rozwój dzieli się na płodowy, czyli w łonie kobiety, oraz pozapłodowy, czyli na ziemi. Etapy rozwoju płodowego to zarodkowy i płodowy, a etapy rozwoju pozapłodowego to noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, dziecięcy, pokwitania, dojrzałości, przekwitania i starości.

Etap zarodkowy

Etap zarodkowy trwa przez 1, 2 i 3 miesiąc ciąży. Rozpoczyna się poczęciem, a kończy utworzeniem płodu. Najpierw komórka jajowa i komórka plemnikowa łączą się tworząc zygotę, następnie ona się dzieli tworząc zarodek. W tym czasie wykształcają się zalążki wszystkich narządów.

Etap płodowy

Etap płodowy trwa przez 4, 5, 6, 7, 8 i 9 miesiąc ciąży. Rozpoczyna się utworzeniem płodu, a kończy porodem. Z jednej strony następuje wzrost powodując, że płód przybiera na rozmiarach i wadze. Z drugiej strony kontynuuje się rozwój, rzutując na to, że płód zyskuje tkanki i narządy.

Sprawdź kalendarz ciąży!

Etap noworodkowy

Etap noworodkowy trwa przez 1 miesiąc życia. Matka wydaje dziecko na świat i przystosowuje się ono do nowego środowiska życia, w którym przyjdzie mu żyć.

Etap niemowlęcy

Etap niemowlęcy trwa przez 1 rok życia. Dziecko rozwija się pod kątem psychicznym i zwłaszcza fizycznym. Nabywa podstawowych umiejętności przydatnych do życia.

Etap poniemowlęcy

Etap poniemowlęcy trwa przez 2 i 3 rok życia. Choć rozwój fizyczny wciąż trwa, to najbardziej znaczący okazuje się wówczas rozwój psychiczny. Wszystko to, co wówczas przeżywa dziecko, najprawdopodobniej z nich zostanie do końca życia.

Etap dziecięcy

Etap dziecięcy trwa przez 4, 5, 6, 7, 8 i 9 rok życia. To najlepszy czas do nauki dziecka i do jego wychowywania. Jego umysł pozostaje wówczas najbardziej chłonny.

Etap pokwitania / dojrzewania

Etap pokwitania trwa przez 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 rok życia. To czas bardzo uśredniony, bo u jednych osób może on przebiec szybciej, u drugich dłużej, poza tym chodzi nie tylko o zyskanie dojrzałości fizycznej, ale też psychicznej. Pod kątem psychologicznym stajemy się dorośli, a pod kątem biologicznym zdolni do reprodukcji.

Etap dojrzałości

Etap dojrzałości trwa mniej więcej między 20 a 65 rokiem życia. To najpiękniejszy czas. Ukształtowani w pełni pod kątem fizycznym, wciąż rozwijamy się psychicznie.

Etap przekwitania

Etap przekwitania przypada mniej więcej na lata między 50 a 55 rokiem życia. Zwalnia nam metabolizm, czyli przemiana materii i energii. U kobiet ustaje zdolność do reprodukcji.

Etap starości

Etap starości następuje po 65 roku życia. Choć słabniemy, nie oznacza to, że powinniśmy przestać żyć. Należy w miarę możliwości żyć aktywnie, bo to przedłuża naszą witalność.