rak

Ostra białaczka szpikowa i przewlekła białaczka szpikowa dają różne objawy. Dowiedz się jakie są rodzaje białaczek i jaki jest ich przebieg. Białaczka to duża grupa nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego. Choroba ta, inaczej nazywana leukemią, dotyczy głównie białych krwinek. W wyniku choroby dochodzi do niekontrolowanego, nieprawidłowego, patologicznego namnażania komórek, które przestają pełnić swoje funkcje i wypierają z organizmu zdrowe, właściwie funkcjonujące komórki układu krwionośnego. Z czasem niewłaściwe komórki zaczynają dominować w szpiku i krwi, a także tworzą nacieki w narządach.

Przewlekła białaczka szpikowa, białaczka limfoblastyczna – rodzaje białaczek

Istnieje wiele rodzajów białaczek. Najczęściej białaczki dzieli się na: ostrą białaczkę szpikową (AML), przewleką białaczkę szpikową (CML), ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL) i przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL).

Objawy białaczki o charakterze ostrym są zazwyczaj dość dobrze widoczne. Z kolei w przypadku białaczek przewlekłych symptomy raka krwi mogą nie pojawić się przez długi czas – nawet kilka lat! Więcej informacji na temat nowotworów krwi, objawów białaczki i sposobów jej diagnozowania znajdziesz na stronie https://www.dkms.pl/pl/bialaczka.

Pewne rodzaje białaczek charakterystyczne są też dla pewnego wieku. Na przykład przewlekła białaczka limfocytowa i białaczki szpikowe są typowym nowotworem wieku dorosłego. Z kolei np. ostra białaczka limfoblastyczna, czyli ALL to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u dzieci i osób młodych – do 20 roku życia.

Kto może zachorować na raka krwi? Pochodzenie nowotworów

Choć na niektóre rodzaje białaczki częściej chorują osoby starsze, a na inne – dzieci, do dziś nie udało się ustalić co wywołuje nowotwór krwi. W rezultacie, na białaczkę może zachorować każdy, zarówno kobieta, jak i mężczyzna, zarówno osoba w podeszłym wieku, średnim, jak i bardzo młodym.

Specjaliści wyróżniają kilka czynników, które mogą sprzyjać zachorowaniu na białaczkę. Należą do nich m.in. nadmierna ekspozycja na promieniowanie jonizujące, choroby genetyczne takie jak na przykład zespół Blooma czy zespół Downa, związki chemiczne w postaci na przykład pestycydów, herbicydów, rozpuszczalników czy insektycydów, a także palenie tytoniu i onkogenne retrowirusy takie jak HTLV-1 czy HTLV-2. Zdaniem specjalistów, sposobem, który pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka krwi jest zdrowa dieta, bogata w warzywa i owoce, a także regularne uprawianie ćwiczeń fizycznych.